Viimsi kool

VIIMSI KOOL - KÕIGI VÕIMALUSTE KOOL

Viimsi Kool asub Harjumaal Viimsi poolsaarel Haabneeme alevikus. Meie koolis õpib ca 1300 õpilast. Meie missioon on ühtse ja toetava kooliperena võimaldada õppijale parimat võimetekohast arengut ja haridust.

Viimsi koolis on juba aastaid jagatud teadmisi õiglasest kaubandusest ja tegevuste oodatav tulemus ja mõju kohalikule tasandile on olemas. 2019. aastast osaleb kool ka programmis „Roheline kool“, kus üheks käsitletavaks teemaks on ka globaalne kodakondsus. Nii selle kui ka UNESCO ühendkoolide projekti raames on jagatud teavet ja viidud läbi erinevaid teemakohaseid üritusi. Õpilased teavad, mis on üleilmastumine ja väärtustavad maailma looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust, austades ja pidades lugu erinevate rahvaste kommetest ja traditsioonidest.

 1. Oleme õiglase kaubanduse sõber, sest
  Tähistame koolis õiglase kaubanduse nädalat. Selle nädala tegevused aastal 2018 olid:
  • kooli televiisorites näidati ülevaadet õiglasest kaubandusest
  • Jaanus Välja loeng “Õiglasest kaubandusest ja lapstööjõust”
  • õiglaselt toodetud toorainetest küpsetiste valmistamine
  • ülekooliline plakati konkurss
  • näitus “Palmiõli lugu” raamatukogus
  • näitus “Kakao lugu” sööklas
  • ühiskonna- ja geograafiatundides vaadati filmi „Tume šokolaad“
  https://viimsirohelinekool.wordpress.com/globaalne-kodakondsus/tegevused/
  Auhindadeks tunnustamisüritustel on reeglina tänukirjadele lisaks UTZ märgisega šokolaadid Kalevilt.
 2. Korraldame koolisiseseid projekte, näiteks „Õiglase kaubanduse tooted Haabneeme kaubanduskeskustes“
 3. Kasutame osaliselt õiglase kaubanduse tooteid- õpetajate toas on kasutusel õiglase kaubanduse suhkur, vahetevahel ka kohv.

Koolist lähemalt