Märgised

MÄRGISED

Fair Trade algas 1960. aastatel Euroopas kodanikuliikumisena jaon nüüdseks kujunenud laialdaselt tuntud rahvusvaheliseks kokkuleppeks. Enne märgise kasutuselevõttu kandsid õiglase kaubanduse tarneahelate eest hoolt sellele täielikult pühendunud organisatsioonid, tehes seda oma ahelate raames. Laienemiseks ning nende tavaettevõtete kaudu peavooluturule sisenemiseks, mis ei ole 100% pühendunud õiglase kaubanduse organisatsioonid, tekkis vajadus standardite järele ning selle järele, et kauplejate ja tootjate tootmistingimusi puudutavate väidete tõepärasust sõltumatult tõestada.

Seepärast võttis Hollandis tegutsev arengule pühendunud heategevusorganisatsioon Solidaridad 1988. aastal algselt kohvi jaoks kasutusele Max Havelaari märgistus- ja sertifitseerimissüsteemi. Sellele järgnesid sarnased algatused teistes Euroopa riikides ja Põhja-Ameerikas. 1990ndate lõpus moodustasid varem iseseisvad olnud, standardeid paika pannud ja sertifitseerimisega tegelenud organisatsioonid Rahvusvahelise Õiglase Kaubanduse Märgistamise Organisatsiooni (ingl Fairtrade Labelling Organizations International, FLO) ning kasutusele võeti ühine Fairtrade’i märgis. Praegu poelettidel tähelepanu tõmbav Fairtrade’i märgise on olnud kasutusel aastast 2002. 2012. aastal muutis FLO oma nime ja sellest sai Fairtrade International (FI).

Üldised Fairtrade’i standardid ja konkreetsete toodete standardid paneb paika FI, samas kui Fairtrade’i sertifitseerimissüsteemi juhib FLOCERT Ltd. (FI-le kuuluv ettevõte) koostöös audiitorite ja inspektoritega üle kogu maailma. Fairtrade’i standardid on mõeldud selleks, et tegeleda kaubandussuhetes valitseva võimualase tasakaalutusega, ebastabiilsete turgudega ja ebaõiglase tavapärase kaubandusega. Seega kehtivad Fairtrade’i standardid tootjatele ja nende kaubanduspartneritele (kauplejatele).

 

Fairtrade’i märgis tagab, et:

  • Arengumaade väiketalunikud saavad oma toote eest miinimumhinda (ingl minimum price), mis katab kulud ja võimaldab kestvat arengut.
  • Istanduste ja tootmisühistute töölised saavad inimväärset palka (ingl living wage) ja töötavad inimlikes tingimustes.
  • Tootmisprotsessis on keelatud kasutada orja- ja lapstööjõudu.
  • Õiglase kaubanduse hinnalisa või lisatulu kasutatakse kogukonna sotsiaalseks arenguks (ingl Fairtrade Premium).
  • Tootmisel lähtutakse keskkonnasäästlikest põhimõtetest.

 

Fairtrade arvudes

  • Maailmas on saadaval on enam kui 30000 Fairtrade’i mägisega toodet;
  • Fairtrade’i toodete käive on tänu teadlikele tarbijatele on jõudnud 5,9 miljardi euroni;
  • Fairtrade’i süsteemist saavad otsest kasu 1,5 miljonit ja koos perede ja kogukondadega ligi 6 miljonit talunikku, töölist ja väiketootjat;
  • Fairtrade’i märgisega tooted on saadaval enam kui 125 riigis, sh Eestis.

 

fairtrade 2019 fm rgb

 

Ülevaade märgistest ja sotsiaalse vastutustundlikkuse auditeerimisprogrammides
Soome organisatsioon Finnwatch kinnitab, et Fairtrade on tugev märgis:

 

Ülevaade erinevatest õiglase kaubanduse ja vastutustundliku tootmise märgistest

Fairtrade märgiste põhimõtete ja kujunduse juhend inglise keeles