Õiglase kaubanduse sõber

Mondo SM a2014 RGB veebi 200x200 v2

 

Õiglase kaubanduse sõbra tunnustust annab MTÜ Mondo välja 2014. aastast. See on suunatud neile, kes oma töös ja tegemistes tõstavad esile õiglast kaubandust, kasutavad vastavaid sertifitseeritud tooteid, on teerajajad ja valmis teisi inspireerima.

Õiglase kaubanduse sõbrad võivad olla kõik ettevõtted ja organisatsioonid, mis:

  • kasutavad, müüvad või toodavad õiglase kaubanduse ja eriti Fairtrade märgisega kaupu;
  • panustavad õiglase kaubanduse väärtuste levitamisse ja võtavad osa maikuus toimuvast õiglase kaubanduse päevast ja/või oktoobris toimuvast õiglase kaubanduse kuust või nädalast;
  • toovad kasutuses või müügis olevad õiglase kaubanduse tooted esile oma infokanalites, sotsiaalmeedias, kodulehel ja materjalides;
  • käituvad solidaarselt ja vastutustundlikult.

Tunnustuse andmine on rajatud usaldusele ja heale tahtele, mitte rangetele kriteeriumitele.

Tunnustust ei pea uuesti taotlema, kui märgi saaja kinnitab iga-aastase ülevaate käigus Mondo poolt seatud eelduste täitmist. Soovid kandideerida õiglase kaubanduse sõbraks? Täida ankeet. Uusi sõpru tunnustame 2022. aasta mais.

 

 Õiglase kaubanduse sõbraks sobib kandideerima:

Tootja

Maaletooja, hulgimüüja

Hotell, kohvik, restoran või toitlustaja (HORECA)

Pood, kauplus

Kauplusekett

Ettevõte, kodanikuühendus, kogudus või avaliku sektori asutus

Haridusasutus