Ristiku Põhikool

 

Ristiku Põhikoolis õpivad tõhustatud ja erituge vajavad õpilased. Oleme õiglase kaubanduse sõbrad, sest keskkonnasäästlik tegevus mõjutab nii meid siin kui aitab edasi kanda teadlikkuse tõstmise kaudu maailma vaesemaid piirkondi- õpilastel kooli minna, arstiabi kasutada ning lihtsamal viisil puhast vett hankida. Meie koolis on aastaid toimetatud keskkonna huvides ja panustatud õiglase kaubanduse teadvustamisse.

Üle kümne aasta on toimunud koolis taaskasutuspäevad, mil rõivaid ja muid esemeid tuuakse, et keegi õpilastetest või õpetajatest saaks leida enda jaoks uue rõiva. Taaskasutamine aitab aga tugevasti vähendada prügilate mahtu.

Nii varasematel aastatel, kui ka sel õppeaastal, on toimunud õiglase kaubanduse (FT) päevad. Vanematele klassidele on selgitatud FT probleeme, milleks on häid juhiseid Mondo kodulehel. Hästi saab lõimida FT-i geograafia tundides, käsitledes erinevaid loodusvööndeid ning seostades sealset inimtegevust kohaliku tootmisega. Õpilastel on olnud hea võimalus kuulata vastavatel teemadel külalisesinejaid ( P.Hirv- Nicaraguast, R.Kristian- veeprobleemidest, M.Merisaar- keskkonnasõbralikest pesuvahenditest, K.Piirimäe- säästvast eluviisist). Keskkonnakaitse stendil on teated õiglasest kaubandusest. Garderoobi TV-s aga esitatakse lühikokkuvõtet õiglasest kaubandusest. Õpilased, keda tunnustatakse töökuse, hoolsuse ja keskkonnasäästlikkuse eest, saavad autasudeks raamatud, UTZ märgisega maiustusi ning puuviljakotid.

koduleht- www.ristiku.tln.edu.ee/peaveeb/index.php/toimunud-sündmused