Bioneer.ee

Bioneer.ee on keskkonnaportaal eestikeelsele lugejale. Meie eesmärk on inimeste keskkonnaalase teadlikkuse tõus, seda ka õiglase kaubanduse teemade osas. Suures osas põhineb meie tegevus vabatahtlikele autoritel.

Õiglane kaubandus on võimalus püüelda stabiilsuse ja keskkonnaga arvestamise poole. Oleme avatud õiglase kaubanduse teemalistele artiklite avaldamisele meie portaalis, tarbijamängude korraldamisele ja muule koostööle.

Me oleme jaganud õiglase kaubanduse uudiseid ja infot ja teeme seda ka edaspidi. Seda tehes oleme asja endi jaoks juba selgeks saanud. Artiklit kirjutades laieneb kirjutaja silmaring ja tekib isiklik arvamus.

www.bioneer.ee

 

bioneer