Vabaühenduste liit EMSL

Vabaühenduste liit EMSL on avalikes huvides tegutsev katusorganisatsioon vabaühendustele, mis töötab selle nimel, et Eestis oleks tugev kodanikuühiskond.

Oleme õiglase kaubanduse sõber, sest järgime hea kodaniku põhimõtteid, mis ütlevad, et astume välja ebaõigluse vastu, austame inimväärikust ja võrdõiguslikkust ning hoiame loodust, mõtleme teistele elusolenditele ja järeltulevatele põlvedele.

Oleme õiglase kaubanduse levikusse panustanud näidates eeskuju ja kasutades töökollektiivis ÕK tooteid.

Oma kontoris kasutame eelkõige Fairtrade’i märgisega kohvi, teed ja suhkrut.

heakodanik.ee