Värske Chocolate Scorecard uuring tarbijate lemmik maiusetootjate kohta on avaldatud

2022 aastal osalesid esmakordselt Chocolate Scorecard uuringus ka Soome ettevõte Fazer ja Norra kontsern Orkla (Kalev).
Kevadpühadeks sihitud uuring annab taas värviliste munadega ülevaate, millised maiuste tootjad on oma tegevuses vastutustundlikud ja millised keskkonda ning inimõigusi kahjustavad.


Värske uuring näitab roheliste, kollaste, oranžide, ja punaste munadega täpselt, millised maiuste tootjad on oma tegevuses ja tarneahelas läbipaistvad, keskkonnasõbralikud, sotsiaalselt ja eetiliselt vastutustundlikud ning laps-ja orjatöö vastased. Samuti tuuakse julgelt välja ka punaste munade ja mädamuna saajad ehk need, kes oma tegevusega tegelikult keskkonda ja inimõigusi kahjustavad. On veel pikk maa minna, et kõigil tootjatel-brändidel oleks korvis vaid rohelised munad ...aga meil on juba valikut!

Tutvu Chocolate Scorecard uringuga sellel lingil. Menüüs "The Scorecard" vajutades avaneb keelte valik, kus on olemas ka eestikeelne uuringu tulemus.

Varem ei ole Fazer ega Orkla sellises uuringus osalenud. Orkla kontserni kuuluvad nii meie oma armastatud Kalev kui Laima ja Selga brändid. Fazer ja Orkla paigutusid tabelis pigem küll “paremasse” poolde ja saavutaid tegelikult väga tubli tulemuse, kust alustada. Fazer saavutas lõpptulemuseks kollase jänese ja Orkla oranži jänese. Rohelisi mune ei ole korvis veel kummalgi ja oleme veendunud, et oma tulemusi analüüsides suudaksid mõlemad saavutada paremaid tulemusi.

2022 aasta uuringus hinnati 38 šokolaaditootjat ja kakaotarnijat, kes moodustavad enamiku kogu maailma šokolaaditööstusest. Hinnang anti 6-s erinevas šokolaaditööstuse kõige pakilisemaid lahendusi vajavas kategoorias:

1. jälgitavus ja läbipaistvus
2. tööliste elamisväärne sissetulek
3. lapstööjõud
4. metsade raadamine ja kliima
5. agrometsandus
6. põllumajanduskemikaalide kasutamine

Parimad tulemused saavutasid Beyond Good (Kuldmuna!), Altec ECO, Tony´s Chocolonely ja Whittaker´s.
Halvimad tulemused aga Storck (Mädamuna!), kellele kuuluvad muuhulgas meilgi väga levinud brändid Merci, Werther`s ja  Toffifay. Punase muna omanikuks sai meile tuntuimatest ka Kellogg`s. Uuringust osa võtta ei soovinud Starbucks ja General Mills, kelle tuntuim bränd on, meie piirkonnas, Cheerios. Nemad korjasid oma korvi seega katkised munad.

Fazer paigutus uuringus 8-ndale kohale (1 oranž muna, 5 kollast muna) ja koos Ferrero, Hershey´s, Unileveri ja Ritteriga toodi teda esile kui ettevõttet, kes juba kasutab oma toodetes ülekaalukalt kas Rainforest Alliance´i või Fairtrade märgisega kakaod. Tulemused näitavad, et Fazer on juba alustanud kestlikemate eeskirjade loomist ja rakendamist kõikides hinnatud kategooriates, välja arvatud töölistele elamisväärse sissetuleku tagamises.
Orkla paigutus uuringus 18-ndale kohale (3 oranži muna, 3 kollast muna). Tulemuste põhjal peab Orkla rakendama tõhusamaid võtteid šokolaadi vastutustundlikkuse tagamiseks- jälgitavuse ja läbipaistvuse garanteerimiseks, töölistele elamisväärse sissetuleku kindlustamiseks ning lapstööjõu vältimiseks.
Mõlemil näikse ennekõike probleeme olevat seega just sotsiaalse vastutuse ja eetiiluse kohal. 
Eelmiste uuringutega võrreldes on näiteks Nestlé astunud tugevaid samme just selle poole, et tagada õiglased sissetulekud kakaoistanduste töölistele. Samuti on nad lubanud 2022 aasta lõpuks istutada 2,8 miljonit puud.

Uuringut koordineeriva Austraalia MTÜ Be Slavery Free kaasjuht Fuzz Kitto tõi esile, et kuigi läbi aastate on näha ettevõtete tulemuste paranemist, siis laste õiguste ja šokolaaditööstuses lapstööjõu kasutamise vähenemise osas on veel pikk tee minna.

Fairtrade e. Õiglase kaubanduse märgis on oluline ja positiivne samm ettevõtte jätkusuutlikkuse arendamise teekonnal, sest aitab kontrollida keskkonnasõbralikkusele lisaks just sotsiaalset vastutust ja eetilisust– näiteks õiglane tasu kakaoistanduse töölisele, inimväärsed töötingimused ja tööõigused ning laps- ja orjatöö keeld. Ei ole teist märgist, mis oleks keskkonnahoiule lisaks nii tugev ka sotsiaalses vastutusest ja eetilisuses.

Tutvu täispika Chocolate Scorecard uringuga sellel lingil. Menüüs "The Scorecard" vajutades avaneb keelte valik, kus on olemas ka eestikeelne uuringu tulemus.
Eestist on Be Slavery Free koostööpartner Estwatch, kes aasta alguses avaldas uuringu Eesti jaekettide vastutustundlikkusest.

Soovime, et pühadelauale jõuaksid sel kevadel vaid kõige eetilisematel alustel valitud šokolaadijänesed, tibud ja -munad!