Uuring koolidele õiglase kaubanduse ja vastutustundliku tarbimise teadlikkusest

Eesmärk:

Korraldades oma kooli 15–19 aastaste noorte seas uuringu, panustate õiglase kaubanduse ja vastutustundliku tarbimise teadlikkuse ja harjumuste kasvatamisse. Te saate teada oma õpilaste arvamuse ning teil avaneb võimalus kõrvutada enda andmeid nii teiste Eesti kui ka Läti ja Leedu koolidega.

Selleks:

 1. Leiab kool uuringu koordinaatori (nt õpetaja, huvijuht, õpilane). Tema ülesanne on:
  1. Rääkida läbi kooliperega, milliste klasside õpilased uuringus osaleksid.
  2. Registreerida kool enne 08. veebruari siin: https://forms.gle/zFJRiKsTzcvRbFg68
  3. Kui kool on registreeritud ja uuring avaneb, tutvustada uuringut oma kolleegide ja koolikaaslaste seas, suunates vastajad uuringu lingile.
  4. Hoida silma peal, et võimalikult paljud noored vastaksid.
  5. Saades peale uuringu lõppemist oma kooli tulemused, võrrelda neid teiste koolide keskmisega ning Läti ja Leeduga.
 1. Peaks kool ja koolipoolne koordinaator arvestama järgmist:
 1. Veebruari keskel saadab Mondo registreerunud koolidele uuringu lingi ja uuring avaneb.
 2. Pärast lingi saamist on vastamiseks aega umbes 1 kuu. Vastamise tähtaeg on 15. märts 2022 k.a.
 3. Uuring on veebipõhine. Uuringu koordinaator ei pea ise enam midagi tegema, kõik vastused tulevad kesksesse andmebaasi, mida haldab Mondo.
 4. Uuringu küsimused on samad, millega selgitasime välja Eesti elanike arvamuse õiglasest kaubandusest aastal 2016 ja õpilaste arvamuse aastatel 2018 ja 2020. 2022.a uuringut tehakse lisaks Eestile ka Lätis ja Leedus. Uuringu küsimusi ei saa muuta, need on kõikidele koolidele samad.
 5. Koolid saavad ise otsustada, kuidas uuringut tutvustada ja levitada, kuid kõik osalejad peavad ise sisestama oma vastused Mondo poolt antud lingi kaudu, valides valikust oma kooli.
 6. Uuringu täitmine võtab ühel inimesel kuni 20 minutit. Iga õpilane vastab individuaalselt. Uuring on anonüümne.
 7. Uuringus on eelkõige oodatud osalema 15–19 aastased noored, kuid vastata võivad ka teised vanuserühmad.
 8. Uuringu lõppedes saadab Mondo igale osalenud koolile Exceli tabeli selle kooli tulemustega, mille alusel saab kool võrrelda oma tulemusi kõikide vastanute üldiste tulemustega.
 9. Mondo saab kõik uuringu tulemused ja teeb üldised järeldused, mida tutvustame 2022. aasta mais rahvusvahelisel õiglase kaubanduse päeval.

Näidake end koolina, mis pöörab tähelepanu tarneahelale ja oma vastutusele. Avardage õpilaste silmaringi ja aidake tõsta nende teadlikkust!

Olete väga oodatud osalema. Registreerige oma kool palun enne 8. veebruari siin https://forms.gle/zFJRiKsTzcvRbFg68.