Solidaarne naistepäev

Tänavu tähistab maailm 110. korda naistepäeva. MTÜ Mondo kutsub üles lillede ja kingituste ostmisel tegema vastutustundlikke valikuid.

Esimene naistepäev aastal 1911 nõudis naistele õigust hääletada valimistel ja töötada avalikes ametites, oleme sellest ajast alates saavutanud väga palju, ent arutelud ja võitlus naiste õiguste ja võrdsete võimaluste eest jätkuvad.

Tänasel päeval peame naisi meeles tavapärasest rohkem ja teeme ka kingitusi. Kinkides lilli, šokolaadi ja muid maiustusi, peaksime aga jälgima, mis tingimustes ja kuidas need on toodetud.

Paljud meie poolt ostetud kingitustest ja toodetes tulevad põllumajandusest. Mitmes Aafrika riigis, kus enamus inimesi elatub põllumajandusest, teevad naised vähemalt 70% kõigist põllutöödest. Arenguriikides töötavad naised keskmiselt 12-13 tundi nädalas rohkem kui mehed (Maailmapank 2015), olles ikkagi sageli nähtamatud ja väiksema sissetulekuga kui mehed.

Naised moodustavad maailma elanikkonnast poole. Naiste ja tüdrukute diskrimineerimine mõjutab negatiivselt kõiki ühiskonna liikmeid ja üldist majanduslikku arengut. Riigid, kus naistel ja meestel on võrdsed õigused, on rikkamad: nende majandus areneb kiiremini ja neil on paremad valitsemissüsteemid. Ühiskondades, kus hoolitsetakse võrdselt meeste, naiste ja laste heaolu eest, on inimestel lihtsam vaesusest välja tulla ja oma elatustaset parandada.

Kahjuks on väga suurel osal naistest endiselt väga vähe sõnaõigust selle üle, kuidas nende sissetulekut kasutatakse. Kui naistel ei lubata otsustada, kuidas rahalist tulu oma perekonna heaks kasutada, on neil raske vaesusest välja rabeleda.

Meie siin Eestis oleme oma valikutes vabad. Ning nende vabade valikutega ja oma sissetulekute kulutamisega määrame mitte ainult enda ja oma pere, vaid sadade tuhandete teiste perede elu ja tuleviku.

Valides õiglase kaubanduse ja just Fairtrade märgisega tooteid, saame siduda oma ühekordselt ärakasutatava sissetuleku arenguriikide naiste sissetuleku ja heaoluga. Me saame oma valikute ja ostuotsustega tagada, et lapstööjõudu ja orjatööd ei kasutata ning sooline võrdõiguslikkus ei ole ainult väheste privileeg, vaid tõeliselt globaalne evolutsioon, millest saavad kasu kõik, nii naised kui ka mehed, igal pool.

Head õiglast naistepäeva!

Kristina Mänd

MTÜ Mondo vastutustundliku tarbimise suuna eestvedaja