Eestlased ostavad poole rohkem õiglase kaubanduse tooteid kui enne

77C8E29C 4CDA 4A8D A8FA B390B168A41E

Eestlaste seas on populaarseimateks Fairtrade märgisega toodeteks jäätis, šokolaadid, küpsised ja kommid. 2019. aastal ostsid eestlased võrreldes 2018. aastaga suisa poole rohkem Fairtrade märgisega tooteid, mis kokku tegi jaemüügi väärtuseks 5,4 miljonit eurot. Kasvavat huvi näitab ka ettevõtete huvi õiglase kaubanduse sõprade märgise taotlemisel.

 

 

“Võrreldes 2017. ja 2018. aastaga on Eesti poodides kasvanud õiglasest kaubandusest pärinevate kaupade osakaal. Meil on õiglase kaubanduse teavitustööga küll kõige kauem stabiilselt tegeletud, kuid eriliselt hästi läheb Baltimaadest näiteks Leedul, kus 2019. aasta käive kasvas võrreldes 2018. aastaga 173% jõudes üle 10 miljoni euro. Läti on aga see-eest Eestist veidi tagapool ning seal teeme ka kõige enam koostööd teavitustöö osas,” selgitab Kristina Mänd, MTÜ Mondo vastutustundliku tarbimise eestvedaja.

Oluliselt mõjutab meie oste kauplustes olev valik. Järjest suurenev õiglase kaubanduse toodete valik võimaldab ka rohkem neid osta. Äsja MTÜ Mondo poolt läbi viidud Eesti õpilaste õiglase kaubanduse teadlikkuse uuringus selgus, et enamus tahaksid osta rohkem õiglase kaubanduse tooteid, kuid ei saa, sest neile harjumuspärastes poodides on väike valik või neid lihtsalt ei pakutagi.

Sama uuring näitas ka suurt muutust noorte eelistustes: hüppeliselt kasvas keskkonnasäästlikkuse olulisus ning kõige enam oodatakse muutust ettevõtetelt. 
Lisaks uskusid 1307 õpilasest 81%, et saavad mõjutada oma ostuotsustega inimeste elu arengumaades. 

Ootused kauplustele ja poekettidele, mis müüvad ning ettevõtetele, mis toodavad, on noorte seas kõrged. “Tore on näha, et nad pingutavad. Töötame koos mitme suure poeketiga, on suur rõõm, et jaekaubanduses hinnatakse aina enam võimalust ühiskonnas teadlikkust tõsta ja tullakse ka õiglase kaubanduse sõbra märgist taotlema,” nendib Mänd.
2019. aasta andmete kohaselt oli Eesti turul 498 Fairtrade märgisega toodet. 2020. aasta tulemused edastab Fairtrade Finland maikuuks.

Viimasel ajal just ettevõtete seas populaarsust kogunud tänavused õiglase kaubanduse sõbra tunnustuse saajad avaldatakse maikuus õiglase kaubanduse päeval. 

Varasemate õiglase kaubanduse sõbra tunnustuse saanute hulka kuuluvad näiteks Prisma, Rimi, Solaris Toidupood, Stockmanni ja Tallinna Kaubamaja toiduosakonnad, Chocolala, Manpower, Avatud Eesti Fond, Kalev, Ehe Mood, kohvik Anna Edasi, Tamsalu Gümnaasium, Loodusvägi ja paljud teised.)  

Õiglase kaubanduse sõbraks kandideerimine on avatud 14. veebruarist ja kestab 14. aprillini, TAOTLE SIIN

Õiglase kaubanduse sõbra tunnustust annab MTÜ Mondo välja 2014. aastast ja see on suunatud organisatsioonidele, kus töös ja tegemistes peetakse oluliseks oma valikutega toetada õiglast kaubandust, kasutatakse vastavaid sertifitseeritud tooteid ning ollakse teerajajad ja valmis teisi inspireerima. Seni on märgise saanud 60 erinevat organisatsiooni ja ettevõtet, kelledest 54 on jätkuvalt tegevad. Tunnustuse andmine on rajatud usaldusele ja heale tahtele, mitte rangetele kriteeriumitele.