Banaanitootmise tegelikud kulud: 2019. aasta üleilmne uuring

Banaani lõpphinna kujundamisel ei arvestata  tootmisega kaasnevaid „väliskulusid“ ehk banaanide tootmisega kaasnevate tegelike kulude ja  mõjuga keskkonnale ja ühiskonnale.  Selleks, et teada, kui suured need kulud tegelikult on, tellis Fairtrade International True Price’ilt ja Trucostilt esimese sellealase uuringu. Uuringu eesmärk oli teha kindlaks kogu sektori kõige suuremad kulutused, võrrelda neid Fairtrade’i süsteemiga liitunud tootjate omadega ning tuua esile nende tootjate head tavad, kellel olid parimad sotsiaalsed ja keskkonnaalased tulemused.