Valminud on vastutustundlike hangete juhis kohalikele omavalitsustele

Avalik sektor on väga suur tarbija. Eestis moodustab avaliku sektori kogutarbimine Eesti sisemajanduse koguproduktist 14–16%. Arvestades, et selleks kasutatakse suuresti maksumaksja raha, tuleb seda teha vastutustundlikult ja jätkusuutlikult ning kogu ühiskonna huve arvestades. Üks võimalusi selleks on keskkonnahoidlikud ja sotsiaalselt vastutustundlikud riigihanked. 

 

 

Siim Vahtrus SA-st Eesti Keskkonnaõiguse Keskus koos Kristina Männiga MTÜ-st Mondo on pannud kokku nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks. Nõuannete koostamist nõustasid ka SA Balti Keskkonnafoorum ning mitme  kohaliku omavalituse hankespetsialisti.

Tahame kohalikke omavalitsusi toetada keskkonnahoidlike ja vastutustundlike hangete tegemisel: kuidas hankida just õiglase kaubanduse ja keskkonnasäästlikke tooteid  toitlustuse ja toitlustusteenuse tellimisel, koristusteenuse tellimisel, kohvi- või müügiautomaatide soetamisel ja teenindamisel, toitlustuskohtade valikul, puuvillaste materjalide tellimisel jmt. 2018.a tehtud uuringu kohaselt peavad Eesti noored oluliseks kohalike omavalitsuste sotsiaalset vastutust ja arvestamist arengumaade töölistega (68%). Näita eeskuju ja ole naabrist rohelisem!

Juhendit saate lugeda siit.