MTÜ MONDO TEGI JUHENDID JA ABIVAHENDID ÕIGLASE KAUBANDUSE TOODETE HANKIMISEKS

Avalik sektor on väga suur tarbija. Eestis moodustab avaliku sektori kogutarbimine Eesti sisemajanduse koguproduktist 14–16%. Arvestades, et selleks kasutatakse suuresti maksumaksja raha, tuleb seda teha vastutustundlikult ja jätkusuutlikult ning kogu ühiskonna huve arvestades. Üks võimalusi selleks on sotsiaalselt vastutustundlikud riigihanked.  MTÜ Mondo ja jurist Kärt Vaarmari tegid koos Rahandusministeeriumi ametnikega juhised ja näited, kuidas hankida just õiglase kaubanduse tooteid nt kohalikesse omavalitsustesse, riigiasutustesse, haiglatesse, koolidesse vm avalikesse asutustesse toitlustuse ja toitlustusteenuse tellimisel, kohvi- või müügiautomaatide soetamisel ja teenindamisel, toitlustuskohtade valikul, puuvillaste materjalide tellimisel jmt.  Näita eeskuju!

 

Teabekogu