Make Fruit Fair - mõjukas banaaniprojekt

Kas projektil saab olla suurt mõju? Kas kirjutamised, kohtumised, proaktiivne huvikaitse ja koostöö kannavad vilja? Siin on tõend, et jah, nii see on. Euroopa Komisjoni poolt rahastatud ning Eestis ka KÜSKi poolt kaasrahastatud projekt "Make Fruit Fair!" on saavutanud tulemusi ja mõjutanud inimeste elu: 

https://europa.eu/capacity4dev/dear/news/informed-consumers-change-lives-better

 

Screenshot 2017 10 02 14.16.09