Naistepäeva puhul ärgitab õiglase kaubanduse liikumine riikide valitsusi läbi viima muutusi naiste elu parandamiseks

Naiste poolt tehakse ära suurem osa tööst maailmas, ÜRO hinnangul 67%, ent palka saavad naised sama töö eest 30-40% vähem kui mehed ning paljudes arengumaades ei saa naised üldse mingit tasu. Võitluses naiste võrdõiguslikkuse nimel on saavutatud suuri sotsiaalseid, poliitilisi ja majanduslikke muutusi, mis on parandatud töötavate naiste ja nende perekondade elujärgekogu maailmas. Õiglasel kaubandusel on nendes muutustes suur roll.

Foto: GEPA
 

Maailma Õiglase Kaubanduse Organisatsioon (WFTO – World Fair Trade Organization) tähistab rahvusvahelist naistepäeva ja austab õiglases kaubanduses osalevaid naisi. Ühtlasi ärgitatakse valitsusi ja organisatsioone järgima õiglase kaubanduse tegevusplaani soovitavate muudatuste saavutamiseks.

Õiglane kaubandus tõstab naiste elujärge kogu maailmas, edendades jätkusuutlikku toimetulekut ja arenguvõimalusi. Ühtlasi tagades, et töö tegijad oma vaeva eest ka väärilist tasu saaks.

Õiglase kaubanduse soolise võrdsuse põhimõte

2013. aastal täiendas WTFO ühte õiglase kaubanduse kümnest põhimõttest, mis keskendub diskrimineerimise ärahoidmisele, soolise võrdsuse ja naiste majandusliku toimetuleku edendamisele ning turgudele vaba juurdepääsu tagamisele. Põhimõte nõuab, et WFTO ja selle liikmed edendaks soolist võrdsust, tagaks naistele tootmisvahendite ja maa vaba kasutamise, samaväärse tasu samaväärse töö eest – isegi mitteametliku tööhõive korral – ja selle, et arvestataks naiste tervise ja turvalisusega seotud vajadusi.

WFTO ärgitab valitsusi ja õiglase kaubanduse liikumist soolist võrdsust tunnustama.

Soovitusi valitsustele:

    Mitteametlikult töötavate naiste olemasolu tunnistamine ja nendega arvestamine riiklikus statistikas, planeerimises ja eelarvestamises.

    Mitteametlikult töötavate naiste osalemise tagamine valitsuse poliitika kujundamise kõikidel tasanditel, eriti äritegevusega seotud poliitikate kujundamises.

    Naiste õiglase kaubanduse ettevõtete toetamine maksuvabastuste kaudu, riigihangetes osalemise, tollimaksuvaba ekspordi ja turgudele vaba juurdepääsu võimaldamine.

    Madala intressimääraga fondi loomine naiste ühisettevõtteid käibekapitaliga varustamiseks.

Soovitused õiglase kaubanduse liikumisele:

    Suurendada naiste esindatust juhtivatel kohtadel ja rõhutada naiste majandusliku toimetuleku olulisust õiglases kaubanduses.

    Õiglase kaubanduse piirkondlikud ja riigisisesed võrgustikud peaks tõstma oma pädevust ja võimekust selleks, et tagada kõikidele tootjatele võrdne kasu õiglase kaubanduse põhimõtete rakendamisest, ning selleks, et arendada õiglase kaubanduse siseturgu ja kasvatada riiklikku toetust.

    Õiglase kaubanduse piirkondlikud ja riigisisesed võrgustikud peavad muutuma tugevaks eestkostjaks töötavatele (sh mitteametlikult) naistele.

Rahvusvaheline naistepäev on oluline võitluses soolise võrdsuse nimel üles näidatava vapruse, edu ja saavutuste esile tõstmiseks. WFTO tunneb uhkust selles võitluses osalemise üle. Näiteks Aafrikas on WFTO liikmed partneriks projektis, mis kaasab tuhandeid mitteametlikult töötavaid naisi - Ghana kakaokasvatajad, Keenias käsitöölised ja Uganda kohvikasvatajad ja käsitöölisi. Projekt, mida veab WIEGO (Women in Informal Employment: Globalizing & Organizing - Naised Mitteametlikus Tööhõives: Globaliseerumine ja Organiseerumine), pakub ülitähtsat äri- ja liidrikoolitust, mis annab naistele kui töölistele õiguste nõudmiseks ja turule ligipääsemiseks vajalikke teadmisi ja vahendeid.

Loe lisaks projekti võimõne sellest abi saava naise kohta!

Naised on viinud läbi sotsiaalseid, poliitilisi ja majanduslikke muutusi, mille tulemused mõjutavadnaiste elu terves maailmas. Naiste vastu suunatud diskrimineerimine, ebavõrdsus ja ebaõiglus on siiski jätkuvalt ülemaailmsed probleemid, mis vajavad lahendamist.

Inspireerivaid lugusid naistest, kelle elu on muutunud tänu õiglasele kaubandusele.

Allikas: www.wfto.com